WERKWIJZE

Het bereiken en behouden van een nieuwe gezonde(re) leefstijl zal niet altijd even gemakkelijk zijn voor iedereen. Onze rol als diëtist is dan ook niet alleen het geven van verantwoorde en persoonlijke adviezen, maar ook het coachen en motiveren. Bovendien is het ook fijn om een stok achter de deur te hebben, als je het zelf even niet meer zo goed weet. Samen zullen wij er dan ook alles aan doen om jou je nieuwe, gezonde leefstijl te laten bereiken en te behouden. Hieronder leggen wij uit hoe de begeleiding in zijn werking gaat.

Het eerste consult / intake
Tijdens het eerste consult worden de hulpvraag, persoonlijke leefsituatie, huidige voedings- en leefstijl, beweging en eventuele klachten besproken.
Daarnaast wordt de lengte, het gewicht en indien gewenst, het vetpercentage gemeten met behulp van de 'Tanita sc330'. Dit is een professionele weegschaal die je lichaamssamenstelling nauwkeurig meet en analyseert. Tijdens of na dit eerste consult wordt er in samenspraak een persoonlijk advies en behandelplan voor jou opgesteld.


De vervolgconsults
De vervolgconsults zijn er om te bespreken hoe het tot dan toe gaat, wat de resultaten zijn en of en tegen welke moeilijkheden je aanloopt. Uiteraard is er dan ook de mogelijkheid om te wegen en meten. Indien nodig wordt het advies en behandelplan aangepast of kan er extra informatie worden uitgewerkt. Afhankelijk van de behoefte vinden de vervolgconsults +/_ elke 2 - 4 weken plaats.


Het eindconsult
Wanneer de behandeling kan worden beëindigd, is een kort eindconsult gewenst om de behandeling goed af te sluiten. Indien nodig, wordt er na dit eindconsult een eindrapportage naar de verwijzer gestuurd en bij de zorgverzekeraar aangegeven dat de behandeling is afgerond.