TARIEVEN & VERGOEDING


Vergoeding via de basisverzekering

Dieetadvisering wordt op medische indicatie vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Je hebt hiervoor geen verwijsbrief nodig.
Net als voor alle andere zorg die vanuit de basisverzekering vergoed wordt, geldt wel het wettelijke en verplichte eigen risico.
Is het eigen risico nog niet verbruikt? Dan worden de consulten van de (sport)diëtist door de zorgverzekeraar in rekening gebracht.
Ben je aanvullend verzekerd? Dan is de kans groot dat je extra uren vergoed krijgt. Raadpleeg je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te weten te komen wat je vergoed krijgt.
Wanneer je een vrijwillig eigen risico hebt gekozen is dit bedrag uiteraard hoger. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico.

Uitzondering eigen risico-regel voor ketenzorg
Ben je door de huisarts of POH doorverwezen in het kader van de ketenzorg? Bijv. indien je diabetes type 2, COPD, verhoogd cholesterol, hypertensie of andere hart-en vaatziekten hebt (gehad), dan geldt het eigen risico NIET.
Wij zijn aangesloten bij ketenzorggroep Voorhout en ketenzorggroep ROH West-Nederland. Een verwijsbrief is in de ketenzorg wel altijd nodig. Indien je via de ketenzorg door je huisarts wordt doorverwezen, moet dit wel duidelijk aangegeven staan op de verwijsbrief. Voor een lijst van huisartsenpraktijken die ook aangesloten zijn bij ROH West-Nederland klik hier.

Vergoeding voor voedingsvoorlichting bij Zilveren Kruis vanuit aanvullende verzekering
Ben je aanvullend verzekerd bij Zilveren Kruis en heb je géén medische hulpvraag, maar wil je algemeen voedingsadvies over gezonde (sport)voeding? Dan heb je recht op 120 euro voedingsvoorlichting. Dit gaat niet via het eigen risico.

Tarieven zorgverzekeraars
Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. De meeste zorgverzekeraars hanteren een contractueel tarief bij dieetadvisering. Het tarief kan per zorgverzekeraar daarom een kleine variatie geven. Gemiddeld ligt dit tussen de 60 en 71 euro per declareerbaar uur.

Niet via de basis- of aanvullende verzekering ?
Ook dan is het mogelijk om een afspraak te maken, je ontvangt de factuur in dit geval dan rechtstreeks vanuit onze praktijk. Wij hanteren dan een uurtarief van 70 euro. Zie hiervoor ook onze package-deals, waarbij je in één keer een pakket kunt afnemen met een leuke korting.

Om een indicatie te geven van de kosten van de verschillende soorten consults, hebben wij dit hieronder op een rijtje gezet. (uitgaande van het uurtarief van 70 euro)

Intake leefstijl*intake + **uitwerktijd voor analyseren en maken sportvoedingsadvies105,00
Vervolg leefstijl kort15 minuten17,50
Vervolg leefstijl regulier30 minuten35,00


Intake sportvoeding*intake + **uitwerktijd voor analyseren en maken sportvoedingsadvies122,50
Vervolg sportvoeding regulier
30 minuten
35,00
Vervolg sportvoeding lang
45 minuten
52,50


No showconsult niet of te laat afzeggen25,00


ISAK level 1 meting
Meting van ca. 30 minuten waarbij 8 huidplooien, 5 omtrekken, 2 botbreedtes, lengte, gewicht en somatotype worden bepaald + een rapport hiervan digitaal wordt gemaild
40,00


Workshop/ voorlichtingN.B. Vanwege KOR-regeling zijn workshops en voorlichtingen ook vrijgesteld van BTWop aanvraag


* Indien u zonder verwijzing komt, dan komt er voor de DTD-screening een bedrag van €17,50 bij t.a.v. de genoemde tarieven.  

**Toelichting behandeltijd
De behandeltijd van de diëtist bestaat uit:
- Directe tijd: de tijd waar u als cliënt of patiënt zelf bij aanwezig bent.
- Uitwerktijd/ individueel dieetvoorschrift: de tijd waarin de diëtist de berekening en uitwerking van uw voedings- of dieetadvies maakt, uw bijgehouden eetpatroon berekent en analyseert en deze gegevens registreert in het dossier.

Privacyverklaring
Voor onze privacyverklaring kunt u hieronder klikken.
Privacyverklaring_FeelGood.pdf


Algemene voorwaarden
Voor onze algemene voorwaarden kunt u hieronder klikken.
Algemene Voorwaarden sport-voedingsadviesbureau Feel Good 2020.pdf